ใบสมัคร Business Partner

  • เงื่อนไขและข้อตกลง
  • ลงทะเบียนร้านค้า
  • ยืนยันอีเมล

ข้อมูลร้านค้า

*โปรดใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้แนะนำโดยไม่ต้องมีขีดคั่น (ตัวอย่าง 0899999999) ในกรณีไม่มีผู้แนะนำให้เลือกไม่มีผู้แนะนำร้านค้า*

ประเภทร้านค้า *

ข้อมูลส่วนตัว*

ระบบได้ส่งการยืนยันไปยังอีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนแล้ว

โปรดตรวจสอบและยืนยันที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์