สิทธิประโยชน์ของร้านค้า
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ฐานลูกค้าของคุณจะเพิ่มมากขึ้น

เรา ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกที่และทุกเวลา

สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว

เรา จะช่วยแนะนำสินค้าและบริการของคุณให้กับครอบครัว เรา ได้เลือกซื้อตามความต้องการโดยที่สมาชิกเรา จะช่วยแนะนำบอกต่อเพื่อนๆซึ่งจะทำให้เกิดสมาชิกผู้ใช้งานหน้าใหม่อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีระบบคืนกำไรและระบบซื้อซ้ำ ทุกเดือน เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด

สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

เรา จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้สินค้าและบริการของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแบรนด์ของคุณได้รับการประชาสัมพันธ์ โดยทีมงานและดารานักแสดง

เอกสารประกอบการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการนำเสนอสินค้า/บริการ

ข้อมูลสินค้า/ราคาสินค้า/คำอธิบายสินค้าและรูปภาพสินค้า ขนาดรูปภาพ 600x400 pixel และ 500x500 pixel

ข้อมูลราคาที่จัดจำหน่ายปกติ และราคาส่วนลดที่ให้เรา

เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน พร้อมหมายเลขกำกับ เช่น อย. เลขที่จดแจ้ง มอก. หรือรางวัลรับรองจากสถาบันอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลแผนการตลาดหรือรายการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี)

เงื่อนไขการจัดส่ง วิธีการจัดส่ง และการรับประกันสินค้า

ช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆของบริษัท เช่น เว็บไซต์

เอกสารที่ใช้ประกอบการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
(พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง)

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัญชีธนาคาร

สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)